ინტელექსპრესმა ევროკავშირში განახლებული ლიცენზია (PSD 2) მიიღო

ინტელექსპრესმა ევროკავშირში განახლებული ლიცენზია (PSD 2) მიიღო

მიმდინარე წლის 30 ივლისს ინტელექსპრესმა ევროკავშირში მიღებული განახლებული რეგულაციების მიხედვით (PSD 2 – Payment Services Directive 2) განაახლა ლიცენზია, როგორც ავტორიზებულმა საგადახდო ინსტიტუტმა (API – Authorised Payment Institution). ახალი რეგულაციები შემუშავებულია ევროკავშირის მიერ, და მიზნად ისახავს ფინანსური ინსტიტუტებისთვის მაღალი სტანდარტების დაწესებას. ევროკავშირში მოღვაწე ყველა საგადახდო ინსტიტუტი ვალდებულია დააკმაყოფილოს PSD2-ის მაღალი სტანდარტები, რაც ინტელექსპრესმა წარამტებით გაიარა და ანიჭებს უფლებას, ევროკავშირის მასშტაბით გახსნას ფილიალები, სისტემაში ჩართოს აგენტები და ფულად გზავნილებთან ერთად, აწარმოოს სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ოპერაციები.

„ინტელექსპრესი“ ერთადერთი ქართული საერთაშორისო ფულადი გზავნილების სისტემაა, საკუთარი ფილიალებითა და ლიცენზიებით ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოში, უკრაინასა და სხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. იგი 2006 წელს დაარსდა და დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია წარმოდგენილი როგორც საკუთარი ისე პარტნიორი ბანკებისა და აგენტების ქსელის მეშვეობით. დღეისათვის „ინტელექსპრესი“ სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც თავის ასობით ათას მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა ფინანსურ მომსახურებას, მათ შორის ფულადი გზავნილების განხორციელებას მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში.

იხილეთ სტატია