ევროკავშირის ქვეყნებში ნებისმიერ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა სწრაფად და იაფად

ევროკავშირის ქვეყნებში ნებისმიერ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა სწრაფად და იაფად

აქციის ფარგლებში გადარიცხვის საკომისიოებია:

1€-დან 400€-მდე  – 4€

401€-დან 1000€-მდე – 1%

1001€-დან 10000€-მდე – 10€

10000€-დან – 15€

თანხა ჩაირიცხება მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღეში.

ჩარიცხვა შესაძლებელია როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშზე.

საჭირო დოკუმენტაცია თანხის მიმღები ფიზიკური პირის შემთხვევაში:

 • მიმღების სახელი და გვარი
 • მიმღები ბანკის სახელი
 • IBAN
 • თანხის გამგზავნის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი

საჭირო დოკუმენტაცია თანხის მიმღები იურიდიული პირის შემთხვევაში:

 • იურიდიული პირის მონაცემები: იურიდიული პირის დასახელება, მიმღები ბანკის სახელი, IBAN
 • თანხის ინვოისით ან ხელშეკრულებით გადარიცხვის შემთხვევაში აღნიშნული დოკუმენტის ასლი
 • თანხის გამგზავნის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი

საჭირო დოკუმენტაცია თანხის გამგზავნი იურიდიული პირის შემთხვევაში:

 • თანხის გადარიცხვა შეუძლია უფლებამოსილ ფიზიკურ პირს
 • უფლებამოსილ პირს უნდა ჰქონდეს შიდა მინდობილობა ან ფიქსირდებოდეს საჯარო რეესტრის ამონაწერში
 • თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი
 • თანხის ინვოისით ან ხელშეკრულებით გადარიცხვის შემთხვევაში აღნიშნული დოკუმენტის ასლი
 • მიმღების მონაცემები: მიმღების სახელი და გვარი ან იურიდიული პირის დასახელება, მიმღები ბანკის სახელი და IBAN.

თანხის გადასარიცხად ინტელიექსპრესში ანგარიშის გახსნა საჭირო არ არის.

თანხის გადასარიცხად მიმართეთ ინტელიექსპრესის ნებისმიერ ფილიალს.